Tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, kuinka rekisterin pitäjä kerää ja käsittelee asiakastietoja. Rekisterin pitäjä sitoutuu noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta GDPR 2016/679, henkilötietolakia (523/99) sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

Käyttämällä sivuja hyväksyt tämän rekisteriselosteen ja tietosuojakäytännön ehdot.

Rekisterin nimi

pekkaautio.fi:n asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Pekka Autio

ClearCoach Oy

Y-tunnus: 3155229-7

sähköposti: pekka(at)pekkaautio.fi

Rekisterin tarkoitus ja sisältö

Asiakastietorekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoito, valmennusten toteutus, markkinointi, palaute- ym. kyselyt, yhteydenpito ja laskutus.

Rekisteristä voi löytyä seuraavat tiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite- ja laskutustiedot, työnantaja, tehtävänimike ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

Rekisteri perustuu sopimukseen tai suostumukseen asiakastietojen liittämisestä rekisteriin.

Tietojen keräys ja käsittely

Tiedot on saatu asiakaskontaktin syntymisen yhteydessä tai pekkaautio.fi sivujen kyselyjen tai lomakkeiden kautta.

Rekisterin tietojen vastaanoton ja ylläpidon tekee rekisterinpitäjä, kts. kohta 3. Tietoja ei käsittele ulkopuolinen taho.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin. Käyttäjä hyväksyy rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme ja/tai tilaamalla uutiskirjeen.

Tietoja ei luovuteta eteenpäin muille toimijoille. Rekisterin tietoja ei käytetä sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

Yhteydenotot liittyen rekisterin tietoihin

Rekisterin tietojen tarkistamiseksi, muuttamiseksi tai poistamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteys rekisterinpitäjään sähköpostilla:

pekka(at)pekkaautio.fi

Rekisterinpitäjällä on tarpeen vaatiessa oikeus varmentaa yhteydenottajan henkilöllisyys ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Rekisterin tietoturvan ja suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on suojattu yleisesti hyväksytyllä tavalla. Rekisteri on digitaalinen ja käytössä ovat käyttäjätunnukset ja salasanat. Käyttöoikeus on rajattu vain rekisterin ylläpitäjälle.

Mahdollisen tietomurron sattuessa asiakkaita informoidaan ja rekisterin pitäjä tekee ilmoituksen tietosuojaviranomaiselle.

Tietojen säilytysaika

Tietoa säilytetään asiakkuussuhteen ajan ja 3 vuotta sen jälkeen paitsi silloin, jos rekisteröity pyytää tiedon poistoa rekisteristä.

Evästeet

Yritys käyttää analyysievästeitä (Google Analytics), jotta kävijämääriä voi seurata.