Coachingiin ja valmennukseen sijoitettu aika ja raha maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti korkojen kera

Hyödyt vaikuttavat pitkäjänteisesti, koska töissä onnistumiset ruokkivat seuraavia onnistumisia. Työtyytyväisyyden ja työn merkityksellisyyden tunteen kasvaminen on polttoainetta jokaiselle meistä. Saavutamme seuraavat tavoitteet entistä helpommin.

Pekan coachingin ja valmennuksen voit ajatella hyödyttävän sinua töissä samalla tavoin kuin miten reittiopas auttaa sinua navigoimaan perille. Voit etukäteen tarkistaa, mikä eri reittimahdollisuuksista on sinulle paras valinta. Onnistut lähtemään ajoissa matkaan, koska tiedät paljonko siihen kannattaa varata aikaa. Pääset ajoissa perille tavoitteeseen. Voit olla tyytyväinen, koska matka oli sinulle opettavainen ja tärkeä tavoite on toteutunut.

Meidän esihenkilömme toivoivat lisää ”työkaluja” ja tukea tiimiläistensä motivointiin ja tavoitekeskustelujemme entistä parempaan hyödyntämiseen. Meillä yrityksen tavoitteet ohjaavat pitkälti tekemistämme ja niihin käytetään paljon aikaa.

Lähdimme hakemaan ratkaisuja Pekan ryhmäcoachingin avulla. Sen tärkeimpänä tavoitteena oli auttaa esihenkilöitä kehittymään heidän motivointikyvyissään. Coaching-tapaamisissa olivat mukana esihenkilöt, minä HR:stä ja toimitusjohtaja.

Esihenkilöt kokivat coaching-sessiot erittäin hyödyllisiksi – ne mahdollistivat aiheen ääreen pysähtymisen arjen kiireen keskellä ja toisten kokemuksista kuulemista ja niistä oppimista. Hyötyä lisäsi kunkin esihenkilön oma käytännön harjoittelu tapaamisten välillä. He treenasivat eri tapoja kohdata tiimiläisensä ja auttaa heitä eri työtilanteissa.

Eräs esihenkilö kiteytti positiivisen palautteensa Pekalle seuraavasti: ”Hyvin vedetty ja tykkäsin tavastasi käsitellä ja vetää ryhmää. Henkilökohtainen coachaus oli erittäin antoisa.”

Asiakastarina - Laura Huusari Arter.

Laura Huusari

Head of HR / Arter Oy

Meillä oli tarve saada esimiehille lisää tukea ja eväitä henkilöjohtamiseen, esimerkiksi kuinka kohdata tiimiläiset eri arkityön tilanteissa ottaen huomioon myös etätyön haasteet.
Näimme tarpeen vahvistaa henkilöjohtamista, jotta ihmisten sitoutuminen paranee entisestään ja jotta yrityksen kasvu mahdollistuu.

Sovimme, että Pekka auttaa esimiehiä kasvamaan rooleissaan. Coaching päätettiin toteutettiin ryhmämuotoisesti ja tapaamiset järjestettiin viitenä iltapäivänä. Tämä toteutus oli toimiva ja se mahdollisti kullekin esimiehelle henkilökohtaisen tavoitteen mukaisen kehityspolun toteutumisen.

”Fiilikseni on, että sain todella hyvän pohjan tiimiläisteni parempaan johtamiseen, valmentamiseen ja henkilöpalautteen antamiseen”, kommentoi esimies kokemuksiaan.
”Esimiesten palautteet olivat erittäin positiiviset. He ottivat merkittäviä oppi- ja kasvuaskeleita eteenpäin”, Riku kertoo ja jatkaa: ”Tästä meidän on hyvä ponnistaa koko organisaation voimin yhdessä eteenpäin.”

Asiakastarina - tuntemattoman kasvot ikoni.

Riku Voipio

Director of Business Development / Anders Innovations Oy

Lähdin hakemaan tukea johtoryhmäni henkilöille, jotta saisimme otettua käyttöön uusia toimintamalleja entistäkin nopeammin. Hektinen toimintaympäristömme, monet muutokset ja historian yritysjärjestelyiden kiemurat olivat aiheuttaneet ylimääräistä turhaumaa ja negatiivisuutta keskuudessamme.

Pekan coaching-valmennukset ovat auttaneet johdettaviani saavuttamaan positiivisuuden ja hallinnan tunteen muutoksen keskellä. Coaching on tukenut omaa johtajuuttani, koska tiimiläiseni ovat saaneet apua saavuttaakseen meidän yhdessä sopimat tavoitteemme. Valmennus on auttanut meillä merkittävästi sekä yksilöitä että yritystä kehittymään nopeammin kohti tavoitteita ja auttanut isosti tuntemaan työn merkityksellisyys!

Voin suositella Pekkaa esimerkiksi isojen muutostilanteiden tueksi, jolloin Pekka auttaa ja tukee omalla työllään organisaation muutosta kohti uutta. Sellaisissa tilanteissa auttaa aina, kun henkilöt saavat ulkopuolisen valmentajan kautta uutta näkökulmaa asioihin sekä pystyvät purkamaan tuntojaan. Meillä tämä toimi erittäin hyvin ja hitsasi johtoryhmää merkittävästi yhteen.

Kiitos Pekka! Voin lämpimästi suositella sinua.

Asiakastarina - Kati Rajala Cabonline Finland.

Kati Rajala

CEO / Cabonline Finland Oy

Coaching-tapaamiset Pekan kanssa ovat antaneet minulle selkeyttä omaan tilanteeseeni ja ajatteluuni. Keskustelujen aikana ollaan käsitelty asioita, ilmiöitä ja tuntemuksia useista eri näkökulmista, mikä on tuonut varmuuden omaan suuntaan ja valintoihini.

 Pekka on valmentajana kuunteleva, läsnä oleva, johdonmukainen ja ajattelua hyvällä tavalla haastava. Hän osaa hienosti pitää keskustelun sovitussa tavoitteessa ja fokuksessa. Pekasta huomaa, että hän on itse innostunut toimimaan coachina ja hänellä on halu ja kyky kehittyä ja oppia valmentajana koko ajan.

Olen kokonaisuuteen oikein tyytyväinen ja saanut omaan työhöni virtaa. Erityinen hyöty on ollut saada etäisyyttä omaan ajatteluun ja aikaa ja tilaa reflektoida omaa tilannettani.

Asiakastarina - Mari Järvinen Lähitapiola.

Mari Järvinen

Palvelujohtaja / LähiTapiola

Coaching-sessiot ovat olleet todella hyödyllisiä. Joka kerta olen saanut uusia ajattelutapoja ja näkökulmia asioihin. Parasta on ollut huomata luottamuksen nouseminen omaan tekemiseen.

Pekka on valmentajana luonteva. Hän tekee coaching -tilanteeseen asettumisen helpoksi, joten itse asiaan mukaan lähteminen on helppoa.

Kyllä minä olen ollut tyytyväinen, tämä on ollut mahtava tukityökalu itselle. Vastoinkäymisiä tulee mutta ne pystyy aina jotenkin käsittelemään ja tälläinen työkalu on ehdottoman hyvä ainakin itselle.

Asiakastarina - tuntemattoman kasvot ikoni.

Matias Vainio

Tuotantopäällikkö / Elintarvikeala