Johtamisongelmat kuntoon ja kasvu huipputiimiksi coaching valmennuksen avulla

Coaching on arkityölle reitti- ja matkaopas. Coaching-tapaamisissa ajattelusi jäsentyy. Ideoit vaihtoehtoisia reittejä tavoitteeseen pääsemiseksi. Saatat myös pohtia, kuinka matkalla olevat esteet muutetaan hidasteiksi. Kun ajattelusi ja suhtautumisesi laajenee, myös päivittäinen työn tekemisesi muuttuu.

Jos kädessäsi on tähän asti ainoana apuvälineenä ollut vasara, kaikki ongelmat ovat helposti näyttäneet nauloilta. Coaching-tapaamisten jälkeen sinulla on työkalupakissasi useita muitakin apuvälineitä työasioiden ja työyhteisön ilmiöiden ratkaisuiksi. Hommasi sujuvat helpommin ja mielekkäämmin.

En tee coachingia siksi, että tapaamisissa esille nousevat asiat olisivat helppoja. Teen sitä siksi, että olen kerta toisensa jälkeen nähnyt, kuinka ihmiset ja työyhteisöt pystyvät ratkomaan mitä vaikeimpia haasteita. Tämä edellyttää, että oikeat asiat uskalletaan nostaa esiin ja tehdä ne yhteisesti näkyviksi.

Mitä coachingin avulla ratkaistaan?

Coaching sopii sekä työelämän mitä erilaisimpiin yksittäisiin muutostilanteisiin että työyhteisön jatkuvaan kehittämiseen. Työpaikan ulkopuolisena coachina pystyn tuomaan merkittävän lisäpanoksen normaalin arjen päälle. Tavoitteiden kirkastuminen ja muutos onnistuvat nopeammin ja pysyvin tuloksin.

Tyypilliset aiheet, joita olen ollut mukana ratkaisemassa, liittyvät mm. liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen, johtoryhmän tai tiimien toimintaan, esimiestyöhön, yksilön onnistumiseen, tavoitteiden kirkastamiseen tai hankaluuksiin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Työyhteisön kehittäminen coachingilla näkyy esim. yhteisön jäsenten työn merkityksellisyyden tunteen ja työ sujuvuuden paranemisena. Usein coachingin jälkeen työyhteisö on valmiimpi ja käsittelee konfliktit ja hankaluudet rakentavasti. Nämä parannukset näkyvät asiakastyytyväisyydessä ja liiketoiminnan tuloksessa positiivisesti.

Yksilövalmennukset pääkaupunkiseudulla.

Yksilöcoaching

Johtoryhmän ja tiimin valmennukset Helsingissä.

Johtoryhmän ja tiimin coaching

Yksilöcoachingissa on 6-8 tapaamiskertaa

Yksilövalmennukseni perustuu täydelliseen luottamuksellisuuteen ja etukäteen tehtyyn coaching-sopimukseen. Ennen varsinaisia coaching-tapaamisia tavoitteista sovitaan kirjallisesti. Yksilöillä tapaamiskertoja on yleensä 6-8, joiden kesto on kukin 1-1,5 h. Coaching ei siis ole aikasyöppö vaan se maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Johtoryhmän ja tiimin coaching rakentaa ymmärrystä paremmasta yhteistyöstä

Johtoryhmän ja tiimin työskentelyn kehittämisessä keskiössä minulla on kirkas yhdessä sovittu ryhmän tulevaisuuden tavoite. Sitä ilman on liki mahdoton saavuttaa pysyviä ja merkittäviä parannuksia ryhmän työskentelyssä. Tarvittaessa voimme käyttää ennakkokyselyä tai esim. verkkokyselynä täytettävää CLP 180° -tiimityökalua®. Näillä voimme varmistaa syväsukelluksen ryhmäilmiöihin ja palautteen turvallisen antamisen ja saamisen ryhmän jäsenten välillä.

Ryhmävalmennusten mahdolliset esitehtävät, tapaamiskerrat ja seuranta sovitaan tapauskohtaisesti. Nyrkkisääntö on, että ryhmien tapaamiskertojen välillä olisi hyvä kulua vähintään muutama viikko. Tällöin ryhmäläiset ehtivät muuttaa arkityön tekemistä ja peilata kokemaansa seuraavalla valmennuskerralla.

Valmennettavan ajatus

”Todella merkityksellistä on ollut löytää coaching-sessioiden avulla oma sokea piste. Nyt ajattelen toisin ja ymmärrän, ettei itse voi, eikä ehdi eikä pysty jokaista yksityiskohtaa kontrolloimaan. Olen oppinut luottamaan toisten tekemään työhön.”

Lupaukseni

Tavoitteellisuus ja vaikuttavuus ovat coachingin keskiössä

Sekä yksilö- että ryhmävalmennukset ovat kolmivaiheisia. Alussa fokuksessa on luottamuksellinen coaching-sopimus pelisääntöineen ja tavoitteineen. Seuraavassa vaiheessa autan valmennettavia jäsentämään ja ideoimaan tarvittavat tekemiset ja ajattelun koko ajan tavoitteiden suuntaisesti. Viimeisessä vaiheessa maadoitetaan muutosten pysyvyys sekä arvioidaan tavoitteiden täyttyminen ja niiden vaikuttavuus arkityöhön. Joskus on hyvä, että viimeinen arviointivaihe tehdään muutaman kuukauden kuluttua, jotta vaikuttavuus nähdään realistisesti.

Pekan kokemus ja näkemys

”Ennen coachiksi ja kehittäjäksi ryhtymistä olen kerännyt kokemusta yli 20 vuoden ajan eri johtotehtävistä kuluttaja- ja teollisuustoimialoilta. Näiden kokemusten päälle olen rakentanut coach-osaamiseni opiskelemalla, käymällä kursseja ja coachin työtä harjoittelemalla. Minulla on ICF-liiton Business Coach -sertifikaatti takaamassa sen, että laatutaso on korkea. Noudatan työssäni ICF:n ammattilaisille määritettyjä ydinosaamisia.”

Valmentajasta

Lue lisää siitä, kuinka voin työkokemukseni avulla ymmärtää valmennettavani tilannetta ja luoda näkemystä ratkaisuihin.

Lue lisää
Pekka Autio on johdon valmentaja sekä johtoryhmän ja tiimin kehittäjä (pääkaupunkiseutu).

Pekka Autio

Business coach